Welcome Vctrans!  
    
   
Tập đoàn News:
"May Day" ngh?..    2017-05-01
m?i ng??i chúc..    2017-02-24
"T?t am l?ch s..    2017-02-14
C?ng ty phát t..    2016-09-16
6 tháng làm vi..    2016-09-16
 
kinh doanh:
M?i nh?t giá. "    2017-06-14
DHL logistics ..    2017-02-07
?u ??i giá v?n..    2017-02-07
Vi?c này v?n c..    2017-02-07
Máy bay m?i nh..    2017-02-07
 
Động kinh doanh:
C?ng logistics..    2017-06-20
Các bi?n pháp ..    2017-06-20
H?ng K?ng vào ..    2017-06-20
FedEx mua ru?n..    2017-04-04
 
      Công ty Profile
 
 
     Đường thư.:
 
 
 
 
Hàng quốc tế.
 
Việt Trung thư.
 
EMS
 
 
DHLTốc hành.
 
Đặc điểm của người giao hàng
Express
     Chính sách dịch vụ

  Việt Quốc tế trong logistics Co., Ltd. Với khách hàng cũ mới long trọng hứa:

  1. Năm 365 ngày 24 tiếng cung cấp dịch vụ. 

  2. Hai cánh cửa đến cửa cung cấp dịch vụ trong thời gian tới trong xác định khách hàng yêu cầu cung cấp một địa điểm, miễn phí cung cấp dịch vụ của khách hàng đến cửa, nhanh chóng xác định đích.

  3. Bảo đảm vận đạt thời gian: sai hết khi phí giao hàng.

  4. Chính xác kịp thời thông tin phản hồi: theo dõi giám sát giao thông vận tải, đứng dậy, bất cứ lúc nào. Tình hình sẽ vận chuyển chính xác khách hàng phản hồi cho mỗi người.

  5. Đảm bảo khách hàng giảm rủi ro: lúc nào cũng vận chuyển, hỏng, mất, lập tức trả tiền bồi thường.

     

=== Hậu cần số điện thoại luôn Query ===

 Đã tính gộp query 2990000+ đơn
   Dịch vụ:
Quản lý chuyên nghiệp Việt Nam sang Trung Quốc, hồ sơ đồ của logistics và Express.
Dịch vụ logistics trong nước, Express, Air Cargo, trong nước.
Tel:(+84)-965-640-829
Nếu bạn có nhu cầu dịch vụ logistics hàng ngay, làm ơnLiên lạc với chúng tôi.
  Tình hữu nghị liên kết:
foot
Công ty trang nhất  Công ty Profile  Bảng để lại lời nhắn.  Vận đơn Query  Online Giúp  Liên lạc với chúng tôi. 

Địa chỉ: Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Cẩm, Quill trung phòng, Nguyễn Hữu Thọ đường điện thoại A1.2: (+84) -965-640-829

Copyright @ 2005-2018  Việt Trung Quốc Logistics Co., Ltd.